Roczna opłata na cele statutowe Fundacji, 2021

Roczna opłata na cele statutowe Fundacji, 2021

Drodzy Przyjaciele, każdy, kto korzysta z działań realizowanych przez Fundację „Gdyński Most Nadziei​”, proszony jest o dokonanie jednorazowej, rocznej wpłaty na cele statutowe. W roku 2021, opłata wynosi minimum 150 zł. Każdy z Państwa może dokonać wyższej wpłaty, według uznania oraz możliwości finansowych. Już dziś DZIĘKUJEMY za każdą wpłatę. Płatność wyłącznie na rachunek Fundacji „Gdyński Most […]