Badania naukowe dowodzą, iż uzupełnienie standardowego leczenia medycznego choroby nowotworowej poprzez pomoc psychologiczną, nie tylko wpływa na polepszenie się wyników leczenia u pacjentów onkologicznych, ale także zmniejsza poziom umieralności. Pacjenci chorzy na nowotwory niezmiernie mocno potrzebują wsparcia psychologicznego. Kończąc leczenie w szpitalu, pacjenci są pozostawieni sami sobie, szukają więc miejsc, które mogłyby przygotować ich psychicznie do dalszego życia. 

Z równie dużym problemem borykają się bliscy osób chorych na nowotwory. Niejednokrotnie zdarza się, że potrzebują oni jeszcze większego wsparcia psychologicznego, niż sami pacjenci. Odczuwają ogromny strach przed utratą bliskiej osoby i bezradność związaną z chorobą. Konsultacje, spotkania, terapie w Akademii Walki z Rakiem w Gdyni, mają na celu obniżenie lęku wobec choroby i poczucia niepewności z nią związanym, zarówno wśród pacjentów, jak i ich bliskich.

Zapraszamy do Fundacji „Gdyński Most Nadziei”, organizatora gdyńskiej Akademii Walki z Rakiem.