Fundacja „Gdyński Most Nadziei” organizuje grupy wsparcia psychologicznego dla chorych onkologicznie i ich bliskich.

Terapia grupowa realizowana jest w cyklu trzymięsiecznym, Spotkania odbywają się raz w tygodniu, każde z nich trwa dwie godziny zegarowe. Grupy prowadzone są w oparciu o  założenia Racjonalnej Terapii Zachowań, z wykorzystaniem metod terapii Simontona, z uzupełnieniem o autorski program, odpowiadający na potrzeby grupy.