Fundacja „GDYŃSKI MOST NADZIEI” działająca od 2006 roku, jest organizacją pozarządową,  posiadającą status organizacji pożytku publicznego (OPP), co daje możliwość pozyskiwania 1% podatku.

Fundacja powstała głównie w celu realizacji w Gdyni programu Ogólnopolskiej Sieci  Akademii Walki z Rakiem (AWzR). Wsparcie psychologiczne, merytoryczne oraz informacyjne kierujemy do osób chorych onkologicznie, ich rodzin oraz bliskich. W ramach gdyńskiej Akademii oferujemy konsultacje psychoonkologiczne, psychoterapie indywidualne i grupowe, aktywności ruchowe, takie jak: choreoterapia, izolacje – body work oraz nordic walking. Współpracując ze specjalistami, zapewniamy indywidualne konsultacje oraz spotkania z dietetykiem, wizażystką, fizjoterapeutą, szczególnie w zakresie drenażu limfatycznego. Organizujemy szereg spotkań integrując środowisko lokalne, prowadzimy zajęcia otwarte dla wszystkich zainteresowanych tj. warsztaty artystyczne czy psychologiczne warsztaty samorozwoju.

Ważnym działaniem na rzecz przełamywania stereotypów jest cykl spotkań z ludźmi kultury i sztuki ‘…Jak zdarza się szczęście’. To coroczne spotkania ze znanymi osobami, które doświadczyły choroby nowotworowej. Gościli u nas: Pia Libicka, Krzysztof Kolberger, Krystyna Kofta, Anna Mazurkiewicz, Marzena Chełminiak oraz Jerzy Stuhr.

Fundacja jest pomysłodawcą i realizatorem jedynej, unikatowej w skali kraju, kampanii społecznej ODWAŻNI WYGRYWAJĄ (www.odwazni.com) poruszającej zagadnienie profilaktyki raka jądra i dbałości o zdrowie wśród młodych mężczyzn.

Nagrody i wyróżnienia:

Fundacja „Gdyński Most Nadziei”, za swoje działania na rzecz przełamywania stereotypów, w roku 2011 otrzymała medal Prezydenta Gdyni w konkursie „Gdynia bez barier”.

W roku 2012, wyróżnienie w konkursie Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.

W 2017 roku, wyróżnienie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych – Jaskółki Nadziei.