Fundacja „GDYŃSKI MOST NADZIEI” działa od 2006 roku i jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego (OPP), co pozwala pozyskiwać 1% podatku.

Fundacja powstała głównie w celu realizacji w Gdyni programu Ogólnopolskiej Sieci Akademii Walki z Rakiem (AWzR).

Wsparcie psychologiczne, merytoryczne oraz informacyjne kierujemy do osób chorych onkologicznie, ich rodzin oraz bliskich. Oferujemy konsultacje psychoonkologiczne, psychoterapie indywidualne i grupowe, zajęcia ruchowe. Współpracując ze specjalistami zapewniamy indywidualne konsultacje oraz spotkania z dietetykiem, wizażystką, fizjoterapeutą, szczególnie w zakresie drenażu limfatycznego. Zainteresowani mogą również skorzystać z dodatkowych zajęć arteterapii.

Przełamujemy stereotypy w myśleniu o chorobie nowotworowej organizując spotkania pt. „Jak zdarza się szczęście”. Znane postaci ze świata kultury i sztuki dzielą się swoją historią walki z chorobą. Naszymi gośćmi byli: Pia Libicka, Krzysztof Kolberger, Krystyna Kofta, Anna Mazurkiewicz, Marzena Chełminiak oraz Jerzy Stuhr.

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju Kampanię Społeczną „Odważni Wygrywają – profilaktyka raka jądra” poruszającą zagadnienia dbałości o zdrowie wśród młodych mężczyzn. Więcej o kampanii na www.odwazni.com.

Nagrody i wyróżnienia:

2011 – medal Prezydenta Gdynia w konkursie „Gdynia bez barier” – za swoje działania na rzecz przełamywania stereotypów

2012 – wyróżnienie w konkursie Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

2017 – wyróżnienie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych – Jaskółki Nadziei