Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Fundacja „Gdyński Most Nadziei” przedstawia informację, z której dowie się Pani/Pan w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Fundacja „Gdyński Most Nadziei” z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 51 Kontakt telefoniczny: 58 661 94 56

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych po adresem e-mail: fundacja@mostnadziei.pl , tel.: 58/ 661 94 56 , lub pod adresem : Fundacja „Gdyński Most Nadziei” ul. Władysława IV 51 81- 384 Gdynia

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez „Fundację Gdyński Most Nadziei”?

Dane będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania w działaniach statutowych prowadzonych przez Fundację „Gdyński Most Nadziei”. Oznacza to  że Państwa dane będą zbierane tylko do użytku wewnętrznego Fundacji i nie będę przekazywane bez Państwa zgody żadnym innym podmiotom.

Jakie kategorie danych przetwarza Fundacja „Gdyński Most Nadziei”?

Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: (imię, nazwisko, numer telefonu,wiek, adres poczty elektronicznej, kody międzynarodowej kwalifikacji chorób )

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Państwa dane będą zbierane tylko do użytku wewnętrznego Fundacji i nie będę przekazywane bez Państwa zgody żadnym innym podmiotom.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Dane będą przechowywane przez cały okres działalności Fundacji

Jakie Pani/Pan ma prawa?

Osoby, których dane są przetwarzane przez Fundację  „Gdyński Most Nadziei”, mają prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;
  2. żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;
  3. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania;
  5. przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
  7. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych).
  8. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający Pani/Pana prawa?

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób wpływający na Państwa prawa.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas indywidualnego spotkania , które odbyło się w Akademii Walki z Rakiem w siedzibie Fundacji „Gdyński Most Nadziei” lub podczas rozmowy telefonicznej podczas rejestracji. Możliwe , że pozostawili nam Państw swoje dane w celu podpisania umowy o wolontariacie lub innej umowy cywilnoprawnej.