Akademia Walki z Rakiem (AWzR) powstała w 2006, jako odpowiedź na potrzeby pacjentów chorych onkologicznie a także osób ich wspierających. Obecnie Akademia Walki z Rakiem funkcjonuje w  Gdyni przy Fundacji „Gdyński Most Nadziei” i kilkunastu miastach w Polsce  – tworząc tym samym Ogólnopolską Sieć  Akademii Walki z Rakiem.

Głównym zadaniem jaki stawia przed sobą Akademia jest pomoc psychologiczna osobom chorym onkologicznie oraz ich bliskim. Zważywszy na ogromną rolę jaką w procesie zdrowienia odgrywa samopoczucie pacjenta naszym głównym celem jest wzmocnienie kondycji psychicznej podopiecznych, pomoc w walce z lękiem oraz dążenie do zminimalizowania stresu związanego z trudami procesu leczenia.