Kochani, dziękujemy za kolejny, wspólny rok w Fundacji „Gdyński Most Nadziei”.

Każdego dnia, nasz Zespół starał się realizować wspólnie obrane cele, z uśmiechem i radością płynącą ze spotkania z Wami.

Dla każdego z nas,  Fundacja to dużo więcej niż praca. Cieszy nas każdy Wasz uśmiech, nawet w te słabsze dni.

Dziękujemy za kolejny wspólny rok w Fundacji „Gdyński Most Nadziei”, z nadzieją na kolejne lata dla Was i dzięki Wam! Do Siego Roku !