Z racji uwarunkowań konkursowych, w zakresie realizacji programu Akademii Walki z Rakiem  w Gdyni oraz Kampanii Społecznej Odważni Wygrywają, do dnia 15 stycznia 2019, czekamy na decyzję Komisji Konkursowej, Gdyńskie Centrum Zdrowia ,oceniającej ofertę Fundacji.

W związku z powyższym, do dnia 15 stycznia ogłaszamy „przerwę techniczną” zawieszając wszelkie działania w ramach Fundacji, czekamy z nadzieją, na pozytywną ocenę Komisji i możliwość dalszej realizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców Gdyni.
Trzymajcie z nami kciuki?

Do 15.01.2019, we wszelkich sprawach Fundacji prosimy o kontakt ☎️601 508 525.