Drodzy Przyjaciele, każdy kto korzysta z działań realizowanych przez Fundację „Gdyński Most Nadziei​”, proszony jest o dokonanie jednorazowej, rocznej opłaty czlonkowskiej.

W roku 2019 minimalna opłata wynosi 130 zł.

Każdy z Państwa może dokonać wyższej wpłaty, według uznania oraz możliwości finansowych. Już dziś DZIĘKUJEMY za każdą wpłatę.

Płatność wyłącznie na rachunek Fundacji „Gdyński Most Nadziei”
nr rach. 83 1140 2017 0000 4402 1226 2962
TYTUŁEM : Darowizna na cele statutowe Fundacji. Imię i nazwisko (Uczestnika).

📌👉Wpłaty w roku 2019 przekazane zostaną na ralizację dodatkowych zajęć AWzR oraz 45 dodatkowych osobogodzin drenażu limfatycznego👈 ( w 2018 roku zrealizowaliśmy 220 godz. drenażu limfatycznego)👏🤲

❣️Zachęcamy do wsparcia działań Fundacji „Gdyński Most Nadziei” , także poprzez ✍️odpisy 1% PODATKU ,na rzecz jedynej takiej organizacji w Gdyni.
KRS 0000262786. W TYM ROKU WYBIERZ NAS.