W 2018 roku Fundacja „Gdyński Most Nadziei” działała aktywnie na rzecz chorych i zdrowych: wspieraliśmy chorych w ramach Akademii Walki z Rakiem i edukowaliśmy w ramach Kampanii Społecznej „Odważni Wygrywają – profilaktyka raka jądra”.

Twój 1 proc. podatku jest dla nas ważny, jest nam potrzebny. Chcemy robić jeszcze więcej, ponieważ wiemy, że jest to potrzebne!

Wsparcie Miasta Gdynia i środki pozyskane z 1 proc. podatku pozwoliły nam w 2018 roku pomagać i edukować! Oto, co zrobiliśmy:

zrealizowaliśmy ponad 500 godzin spotkań, terapii, warsztatów, zajęć ruchowych, porad dietetycznych dla ponad 100 Podopiecznych Fundacji,

przeprowadziliśmy 20 prelekcji w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gdyni, w których uczestniczyło 820 uczniów,

wyświetliliśmy spot filmowy o profilaktyce raka jądra na 10 najważniejszych filmowych festiwalach w Polsce,

edukowaliśmy o raku jądra wraz z 50 partnerami – kilkuset gdynian uczestniczyło w specjalnych wydarzeniach promujących zdrowie (patrz: www.odwazni.com)

dzięki współpracy z 6 partnerami spoza Trójmiasta, dotarliśmy z informacją o profilaktyce raka jądra do mieszkańców Wrocławia, Torunia, Konina, Sosnowca, Zamościa i Wieliszewa,